نام : علی

نام خانوادگی : خلیلی چولابی

سمت : رئیس مرکز مهارتهای پیشرفته

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - کارشناسی ارشد جغرافیاو برنامه ریزی توریسم

برنامهريزي اداره امور مركز-برنامه ریزی تعهدات مرکز -برنامه ریزی تعهدات بخش دولتی و خصوصی -اجرایی نمودن تعهداتریاس آموزشی نیروهای مسلح -انعقاد قرارداد ماده 61-برنامه ریزی آموزشی مطابق با نیاز بازار-ریاست مرکز 
محمدرضا جوینده - علی جمال امیدی - امیر صبوری - امیرکوچکی - حسین بهمنی - حسین شاهرخ زاده - عاطفه مینویی - شبنم اکباتانی نژاد- زرین سحرخیز- مریم پورعلیزاده - نداکاظمی - آمنه رمضانی- مریم شعبانپور-فاطمه احمدی-ابراهیم اله پور-مصطفی نجفی - میرسعید عرب نژاد- مجتبی ندافیان - مصطفی رجایی
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : ali.khalili131@yahoo.com

آدرس پستی : رشت بلوارشهید انصاری کوچه مهارت

تلفن تماس : 09113370830

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)