نام : سیده مرضیه

نام خانوادگی : طبائی

سمت : رئیس مرکز خواهران رشت

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : marzieh.tabaee@yahoo.com

آدرس پستی : رشت بلوار شهید انصاری خیابان مهارت مرکز خواهران رشت

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)