نام : مهرداد

نام خانوادگی : قانع صومعه سرائی

سمت : مسئول بودجه

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

 

1- مطالعه و بررسی واظهار نظر در مورد قوانین و آئین نامه ها و تبصره های قانون بودجه و مصوبه های مربوطه

2- نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه اي بودجه سال هاي قبل

3- تهیه و ارائه گزارشات عملکردی از میزان جذب، تخصیص و هزینه کرد برنامه های بودجه ای

4- تهیه گزارش نتایج عملکرد بودجه ای و تعیین انحرافات بودجه ای (دوره‌ای‌ و موردی)

5- تهیه نمودار وآمارهاي مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی : رشت - گلسار - خیابان 115

تلفن تماس : 01333731050

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)