نام : حسین

نام خانوادگی : ابراهیم نیا

سمت : مسئول مسابقات ملی مهارت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : h_ebrahimnia@gilantvto.ir

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)