نام : حسین

نام خانوادگی : ابراهیم نیا

سمت : مسئول مسابقات ملی مهارت

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی برق - الکترونیک

استعدادیابی برای برگزاری مسابقات ملی مهارت
برگزاری مسابقات ملی مهارت
برگزاری مسابقات آزاد مهارت
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : h_ebrahimnia@gilantvto.ir

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)