نام : کاظم

نام خانوادگی : پورنصیری

سمت : سرپرست مرکز فومن

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : k_pournasiri@gilantvto.ir

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)