نام : سلمان

نام خانوادگی : نصرت طلب

سمت : رئیس مرکز صومعه سرا

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)