نام : جواد

نام خانوادگی : فصیحی

سمت : رئیس مرکز ماسال

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)