نام : مهدی

نام خانوادگی : ضامنی

سمت : سرپرست مرکز صومعه سرا

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

پیگیری امورات آموزشی بخش دولنی و غیر دولتی - یرنامه ریزی آزمون های بخش دولتی و غیر دولتی - برقراری ارتباط با ارگانهایی نظیر زندان ، سپاه و نیروی انتظامی جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز - ساماندهی امورات مامورسراهای مرکز - پیگیری اعتبارات از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان و اداره کل
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : shahramzameni@yahoo.com

آدرس پستی : صومعه سرا

تلفن تماس : 01344327220- 09111369528

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)