نام : اسماعیل

نام خانوادگی : نظرمحمدی

سمت : رئیس مرکز آستانه اشرفیه

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : enazarmohamadi@yahoo.com

آدرس پستی :

تلفن تماس : 01342124620

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)