نام : بهبود

نام خانوادگی : معاشکار

سمت : رئیس مرکز آستارا

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

1-برنامه ریزی و سازماندهی دوره های آموزشی  برای  متقاضیان  ازاد  وافراد  معرفی  شده از نهادها ادارات  و  ارگانهای مختلف اداری  و  انتظامی

2-برنامه ریزی  و  اجرای آزمونهای  پایان  دوره و افراد معرفی  شده  از صنایع ،اصناف،اتجادیه  ها  و ادارات و ارگانهای  اداری  و انتظامی

3-آموزش مدیران مربیان آموزشگاههای آزاد

4-مشاوره و هدایت شغلی (اختصاصی کارآموزان دولتی)

5-آموزش دانشجویان در مراکز دانشگاهها ((SCD-ASD

6-آموزش در مراکز تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

7-برنامه ریزی و اجرای آموزش در کارگاه های ثابت

8-برنامه ریزی و اجرای آموزش دربنگاههای  اقتصادی (صنایع و صنوف ومعادن)

9-برنامه ریزی و اجرای آموزش در پادگانها و یگان هاینظامی

10-برنامه ریزی و اجرای آموزش در ندامتگاه

11-برنامه ریزی و اجرای آموزش در مناطق  روستایی ،عشایری، مناطق محروم ومرزی

12-برنامه ریزی و اجرای آموزش در مراکز تحت پوششبهزیستی (افراد  دارای معلولیت  ومعتادین بهبود یافته ماده 15)

13-برنامه ریزی و اجرای آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهمنامه های گلیم بافی و قالی بافی

14-نظارت و کنترل برآموزش  آموزشگاه بخش خصوصی در حوزهشهرستان

15-برنامه ریزی و اجرای آزمونهای پایان دوره  بحشهای دولتی –خصوصی پادگان صنایع و  صنوف

16-بکار گیری مبانی مدیریتی در اجرای اهداف آموزشی واجرایی مرکز

17-نظارت ومدیریت در کیفیت اجرای دوره های آموزشی دربخشهای مختلف آموزشی و آموزشگاهها

18-برنامه ریزی امور آموزشی و مالی  و نظارت بر اجرای آنها

19-نظارت بر فعالیتهای آموزشی مرکز و آموزشگاهها

20-نظارت بر اجرای ارزشیابی و ارزیابی دوره های آموزشی

21-نظارت بر امور مالی مرکز وکارگاهها

22-بکار گیری و استفاده از فناوری اطلاعات در مرکز وموسسات کار اموزی

23-تهیه گزارشها و مکاتبات اداری

24-اجرای ضوابط و قوانین و مقررات سازمان در حوزه آموزش و اداری


مربیان:
سعید سرودی پورلوازم خانگی (رسمی)  امیر عیسی زاده برق (رسمی)  بیژن قنبر نیا تراشکاری   (رسمی پیمانی)    بهزاد شمسی مکانیک  (رسمی)  جعفر سلمانی تاسیسات (رسمی)  نسترن کار جویان صنایع غذایی (رسمی پیمانی)  صادق نظمی قراردادی

اداری

حمزه کابینی کهن(امین اموال)فرزین واحدپور(امین موال) قربان حقانی(حسابدار)فرنود عدالتخواه (آزمون)
نگهبان
منصور شیرزادی ساعد صدرایی عیسی ربانی جمشید ده فروش

خدماتی

اکبر فیروز
همکار حالت اشتغال
حسین ضبطی مقدم
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : behbood.ma@gmail.com

آدرس پستی : آستارا کیلومتر 7 جاده رشت آستارا جنب هتل اسپیناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید اشجعی آستارا

تلفن تماس : 09111825731

رزومه (CV)