نام : مریم

نام خانوادگی : دیوبار

سمت : رئیس مرکز خواهران رشت

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی

 برنامه ریزی اجرای آموزش های مهارتی

شناسایی گروه های هدف مهارت آموزی

پیگیری تقاضاها ونیازهای آموزشی گروه های هدف مهارت آموزی

رصد آزمون های مهارتی مهارت آموختگان

 تعامل با شرکای آموزشی

نظارت بر عملکردآموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان

 


کارشناس آموزش:آزاده قربانی واقعی

کارشناس آزمون:فرشته عبداله زاده
کارشناس آموزشگاه های آزاد:شهرزاد نجفی
کارشناس پذیرش:زهره حسین زاده
کارشناس مشاوره: طاهره خاک طبع
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : markazkhharan.rasht@gmail.com

آدرس پستی : رشت بلوارشهید انصاری خ مهارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 رشت

تلفن تماس : 01333765192

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)