نام : مریم

نام خانوادگی : قنبری

سمت : مسئول دپارتمان کسب و کار و کارآفرینی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)