نام : محمد صادق

نام خانوادگی : تقوائی

سمت : سرپرست مرکز لاهیجان

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)