نام : حمید

نام خانوادگی : ربیعی زاد

سمت : رئیس مرکزشهید بهشتی بندر انزلی و سرپرست مرکز شهرک صنعتی بندر انزلی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی برق قدرت

ریاست مرکز شهید بهشتی بندر انزلی و سرپرست مرکز ارتقاءمهارت کارگران شهرک صنعتی حسن رود
از جمله مهمترین وظائف ریاست مرکز برنامه ریزی آموزشی کارگاه ها و نظارت بر اجرای آنها در هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشدهمچنین برنامه ریزی و اجرای تفاهمنامه های سازمانی با دیگر شرکاءآموزشی سازمان
مربیان کارگاه های آموزشی مرکز:
1-فرهاد منافی اصلی
2-محمود زارع خوش چهره
3-مجید شادبهر
4-عزیز پیله ور
5-امید لقائی
6-الهام امید وار
همکاران واحد های اداری:
1-رحمت رهبر
2-حسین اسماعیلی
3-مریم تقوی
4کبری سیفعلی نژاد
5-فاطمه میکائیلی
6-مریم حقیقت
7-حمید قدیریان
8-سیامک قربانی
9-رحمت پور راه پیما
10-علی محرابی
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : rabeezad@yahoo.com

آدرس پستی : بندر انزلی روبروی فروشگاه رفاه مرکز شماره شش بندر انزلی

تلفن تماس : 01344524850

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)