نام : محمدرضا

نام خانوادگی : یوسف پور

سمت : رئیس دپارتمان اشتغال و کارآفرینی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی دانش آموخته مدیریت کسب و کار

تربیت افراد کارآفرین با تاکید بر نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نوین
ارتقا و پایش اثربخشی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار
ارتقاء سطح دانش عمومی در حوزه کارآفرینی 
تقویت و توسعه نگرش مثبت به کارآفرینی به عنوان یک ضرورت فراگیر
زمینه سازی برای ظهور و تقویت شایستگی ها و رفتار کارآفرینانه
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : yosefpour@gmail.com

آدرس پستی : رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان مهارت، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر رشت

تلفن تماس : 01333759530

رزومه (CV)