نام : محمد

نام خانوادگی : معتمدی

سمت : رئیس مرکز املش

مقطع و رشته تحصیلی : دکترا - ترویج و آموزش

برنامه ریزی اجرای آموزش های مهارتی
شناسایی گروه های هدف مهارت آموزی
پیگیری تقاضاها و نیازهای آموزشی گروه های هدف مهارت آموزی
رصد آزمون های مهارتی مهارت آموختگان
تعامل با شرکای آموزشی
نظارت بر عملکرد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان
آقای افشین احمدی آفرمجانی - کارشناس آموزش مرکز
خانم فاطمه بابیزان - کارشناس آموزشگاههای آزاد 
آقای حیدر حیدرپور - کارشناس آزمون مرکز
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : Motamedimfa9@yahoo.com

آدرس پستی : املش- بلوار آزادگان - کوچه مهارت

تلفن تماس : 01342720912

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)