نام : قربان

نام خانوادگی : نقدپور قلعه رودخانی

سمت : رئیس مرکز فومن

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

انجام امور مربوط به آموزش و آزمون بخش دولتی و خصوصی - هماهنگی با شرکای آموزشی از قبیل نیرو های نظامی و انتظامی، کمیته امداد، بهزیستی، مدارس کاردانش و غیره - پیگیری اعتبارات کمیته برنامه ریزی و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن بودجه تعامل و شرکت در جلسات فرمانداری های فومن و شفت و پیگیری مصوبات مربوطه
محمدابراهیم هاشمی فومنی         معاون مرکز
محمدرضا قاطعی فر                مربی
شاهین علیزاده شاد فومنی              مربی
اشرف محمدحسینی                  مربی
میثم حسن زاده                  مربی
سودابه شهبازی                   مربی
عباس ضامنی                    مربی
حجت عزت پناه                   مربی
محمدرضا گیاهی                     مربی
محمدرضا جلالی                    مربی
یونس مرادی پور                    مربی
ابراهیم نظری          مسئول امور اداری
اکبر صنایع پرکار                مسئول پذیرش
محمدنقی صادقی بافکر فومنی       کارشناس آموزشگاههای آزاد
سید اسماعیل احمدپور             امین اموال
محمدعلی آبست                  نگهبان
عباسعلی محمدی                  نگهبان 
یوسف زنجانی                    نگهبان
سعید میثمی فرد
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : gorbannaghdpour@gmail.com

آدرس پستی : فومن کیلومتر 5 جاده قلعه رودخان

تلفن تماس : 09113342387 - 01334713350

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)