نام : سيدرضا

نام خانوادگی : قياس زاده

سمت : مسئول دفتر فنی

مقطع و رشته تحصیلی : لیسانس عمران

احداث مراکزآموزش فنی وحرفه ای
تعمیرات مراکزآموزش فنی وحرفه ای 
کمیته آموزش شورای فنی استان
مهرداددارایی
محمودنظرحقیقی
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : reza.ghiaszadeh@gmail.com

آدرس پستی : رشت گلباغ نماز خیابان مهارت مرکز شهیدباهنر

تلفن تماس : 01333755143

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)