نام : هادی

نام خانوادگی : صمدی

سمت : رئیس مرکز شهید باهنر رشت

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

کارشناس سنجش مهارت - کارشناس آموزش فنی و حرفه ای - مسئول واحد اشتغال اداره کل - رئیس مرکز شهرک صنعتی انزلی - رئیس مرکز شهد باهنر رشت 
محسن شاکر - خسرو عشوری - عیسی نیک نام - جواد قوتی - نرگس نعمت طلب - فاطمه یکتا - فاطمه پیرو اولیاء - تقی بابایی - مرتضی احمدزاده - یاور علیزاده - عبداله کرمی - رضا خوشحال - بهزاد نجات رسولی - شاهرخ طاعتی -مهدی دشتبان - ارسلان خواجه میری - 
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : samadi1351@gmail.com

آدرس پستی : بلوار شهید انصاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید باهنر

تلفن تماس : 09113370799

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)