نام : زهرا

نام خانوادگی : عزیزی

سمت : رئیس مرکز الزهرا منجیل

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

رییس مرکز فنی و حرفه ای منجیل
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی : منجیل خیابان مهارت

تلفن تماس : 0116718095

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)