نام : ایوب

نام خانوادگی : عرفانیان

سمت : سرپرست مرکز لنگرود

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد ،مهندسی برق - سیستم های قدرت

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : erfaniyan51a@gmail.com

آدرس پستی :

تلفن تماس : 09113439015

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)