نام : عليرضا

نام خانوادگی : نجفي

سمت : رئیس مرکز رودسر

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)