نام : رامین

نام خانوادگی : رفیع زاده کاسانی

سمت : سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

مقطع و رشته تحصیلی :

نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده،کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد  .

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به ذی نفعان درونی و بیرونی تدوین شده است  .

  • محورهای وظیفه ای اداره سنجش وارزشیابی مهارت:


- برنامه ریزی آزمونهای استان
- پیش بینی وبرآورد برنامه واعتبارات آتی ذیربط
- صدور گواهینامه های مهارتی
- نظارت و همکاری در اجرای آزمون ها
- نظارت وهمکاری در اجرائی نمودن تفاهمنامه های مربوطه
- تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده

اداره ســنجش و ارزشــیابی مــهارت استان با هدف مدیریت برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت فنی و علمی متقاضیان گواهینامه های مهارتی از تشکیلات ذیل برخوردار می باشد

 

1. واحد مکانیزه آزمونانجام کلیه فرایندهای مربوط به پورتال سازمان شامل حوزه بندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ تا صدور کارت ورود به جلسه، چاپ پاسخنامه ها و آلبوم عکس و قرائت پاسخنامه ها و اعلام نتایج

2. بانک سئوالطراحی و ممیزی کلیه سئوالات و پروژه های عملی در راستای آزمونهای آنلاین و پورتال و چاپ و تکثیر سئوالات آزمون هماهنگ

3. صدور و تمدید گواهینامهکنترل و انجام کلیه  فرایندهای گواهینامه های الکترونیکی

4.امور اداری و کارشناسی آزمونبرنامه ریزی، هماهنگی، کنترل، هدایت و پیگیری کلیه امورات آزمون کتبی و عملی

5. (مرکز سنجش مهارت 9 دی رشت) برگزاری آزمون آنلاین کارآموزان مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد شهرستان رشت

6.دبیرخانه آزمون : انجام امورات دبیرخانه اتوماسیون اداری
7. واحد حراست: انجام امورات حفاظت فیزیکی و الکترونیکی

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : azmoon@gilantvto.ir

آدرس پستی : بعد از میدان گیل روبروی حوزه علمیه

تلفن تماس : 33603069

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)