نام : محمود

نام خانوادگی : شادکام

سمت : سرپرست معاونت اداری و پشتیبانی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)