نام : مجید

نام خانوادگی : تمیزکار آستانه

سمت : رئیس مرکز آستانه اشرفیه

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی - مدیریت شهری

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : majidtamizkar@gmail.com

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)