نام : ابراهیم

نام خانوادگی : سالاری

سمت : رئیس مرکز شهید مطهری رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)