نام : عباس

نام خانوادگی : زمانی

سمت : سرپرست مرکز رودسر

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)