نام : علی

نام خانوادگی : معتمد

سمت : مسئول واحد انفورماتیک

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : a_motamed@gilantvto.ir

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)