نام : رامين

نام خانوادگی : رفيع زاده

سمت : رییس واحد انفورماتیک وحوزه دفتر مدیریت

مقطع و رشته تحصیلی :

اهم فعاليتها و وظايف واحد انفورماتيك :

1-  كنترل سيستم هاي رايانه اي و رفع اشكالات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري احتمالي

2-مديريت در سيستم جديد و قديم كامپيوتري آموزش و تخصيص حق دسترسي‌هاي مختلف به كاربران

3- تهيه اطلاعات آماري مربوطه

4 - ارتقاءوپيش بيني سيستم هاي رايانه اي،برآوردميزان احتياجات وتهيه لوازم مصرفي موردنيازكاركنان براي رايانه ها

 5- راهنمايي کاربران مختلف در استفاده از سيستم هاي  موجود وجديد

   6-  كنترل و نظارت مستمر و کمک در بهينه سازي سيستم جديدو رفع نواقص

  7- نظارت كامل بر انجام امور رايانه اي و تصحيح اطلاعات  مربوطه.

8-پيگيري درخواستهاي جديد و برفراري ارتباطات شبکه اي

9- تشکيل جلسات کميته  it اداره کل

 10- مديريت و نگهداري شبكه هاي كامپيوتري اداره

11 - طراحي وب سايت ،مديريت و بروز كردن سايت اينترنتي

12 - طراحي و نگهداري بانك اطلاعاتي براي واحد هاي اداري

13- انجام پروژه هاي حوزه IT  وict   و خدمات دولت الکترونيک

14- انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست طبق دستور

و .....

آمنه رمضانی - کارشناس انفورماتیک

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : RAFIZADEH.RAMIN@GMAIL.COM

آدرس پستی : رشت - گلسار - خیابان 115 - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان

تلفن تماس : 33751544

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)