نام : معین

نام خانوادگی : رضایی

سمت : کسب دیپلم افتخار در رشته ;کنترل صنعتی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)