نام : سعید

نام خانوادگی : خندق

سمت : کسب مدال طلا در رشته مکاترونیک

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)