نام : رضا

نام خانوادگی : تیموری

سمت : کسب مدال برنز در رشته فناوری طراحی گرافیک

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)