نام : آذر

نام خانوادگی : جاوید مهر

سمت : دارنده دیپلم افتخار در رشته خیاطی (فناوری مد)

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)