نام : محمد حسین

نام خانوادگی : کوچکی مقدم

سمت : کسب مدال برنز در رشته طراحی و توسعه وب

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)