نام : محمدرضا

نام خانوادگی : امیدظهور

سمت : سرپرست مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)