نام : خسرو

نام خانوادگی : عشوری

سمت : سرپرست مرکز لولمان

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)