نام : کریم

نام خانوادگی : وطن دوست

سمت : سرپرست مرکز سنجش و مهارت 9 دی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)