نام : زینب

نام خانوادگی : صفرپور

سمت : رئیس مرکز خواهران رشت

مقطع و رشته تحصیلی :


آزاده قربانی واقعی


راضیه نوری نسب


شهرزاد نجفی


لیلا پور ناصرانی


فرشته عبدالله زاده


معصومه اسماعیل زاده


معصومه موسی زاده


آمنه فرخی


اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)